200.000 vnd = 100.000 traffic.
500.000 vnd = 500.000 traffic.
1.000.000 vnd = 1.500.000 traffic.
Để đăng kí sử dụng các bạn chuyển khoản số tiền tương ứng đến tài khoản Vietcombank - 0651000621766 - Lê Văn Toàn số tiền tương ứng muốn đăng kí và nội dung chuyển khoản là "DK [địa chỉ email của bạn] [mật khẩu]". Chân thành cảm ơn! Contact: vietanchoi.net@gmail.com. Mobile: 0946462322